ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» διαθέτει μια πρότυπη μονάδα της οποίας οι σύγχρονες εγκαταστάσεις εξασφαλίζουν στα κεράσια τη διατήρηση της δεδομένης καλής ποιότητας και την άψογη τυποποίηση των προϊόντων.

Υδροψύκτης: Ο υδροψύκτης έχει τη δυνατότητα να ψύχει τα κεράσια από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, με την οποία έρχονται από τα κτήματα των μελών του συνεταιρισμού στις εγκαταστάσεις των διαλογητηρίων, στους 20ο C έως 40ο C και είναι δυναμικότητας 4 τόνων την ώρα.
Ψυκτικοί θάλαμοι: Σήμερα υπάρχουν 4 ψυκτικοί θάλαμοι χωρητικότητας 320 τόνων, που λειτουργούν με γλυκόλη, η οποία είναι απολύτως φιλική προς το περιβάλλον. Η γλυκόλη ψύχεται μέσα στο μηχανοστάσιο με οικολογικό φρέον R507, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο προβλέπεται να κατασκευαστούν άλλοι δύο θάλαμοι χωρητικότητας 250 τόνων.
Καλιμπραδόρος: Εγκαταστάθηκε το 2008 και πρόκειται για ηλεκτρονικό καλιμπραδόρο της εταιρίας GP GRADERS από την Αυστραλία, ο οποίος είναι 4 γραμμών και έχει τη δυνατότητα να κάνει ηλεκτρονική ταξινόμηση των κερασιών (με κάμερες) κατά μέγεθος και χρώμα. Η κυκλοφορία των κερασιών μέσα στη γραμμή γίνεται με παγωμένα νερά. Το 2010 προστέθηκε και μηχανικός καλιμπραδόρος της ίδιας εταιρίας, ο οποίος αύξησε τη δυναμικότητα παραγωγής από 2 σε 4 τόνους την ώρα. Έτσι, λειτουργεί μια πρότυπη και μοναδική γραμμή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη συνδυασμού μηχανικού με ηλεκτρονικό καλιμπραδόρο, με 14 εξόδους προϊόντων και 10 αυτόματα ζυγιστικά.
Τσερκομηχανή: Τα προϊόντα μετά την ταξινόμησή τους κατά μέγεθος και χρώμα τοποθετούνται σε παλέτες, οι οποίες δένονται στην αυτόματη τσερκομηχανή και στη συνέχεια, προωθούνται στους ψυκτικούς θαλάμους με ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα και περονοφόρα.