Πρόσκληση Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή οργανισμού εκτέλεσης για την υλοποίηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης αγροτικών προϊόντων στις τρίτες χώρες ΗΠΑ και Καναδάς- Κανονισμός (ΕΕ) 1144/2014, Πρόσκληση 2020

Την 1η Μαΐου 2020, η Κοινοπραξία Οίνων Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo κατέθεσε στο EU Tenders Electronic Daily μια πρόσκληση Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά την επιλογή οργανισμού εκτέλεσης που είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του τριετούς προγράμματος (2021 - 2022 - 2023), το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τρίτες χώρες ΗΠΑ και ΚΑΝΑΔΑΣ καιπρόκειται να κατατεθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2020 του Κανονισμού (ΕΕ) Νο. 1144/2014. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει το Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo (ως επικεφαλής εταίρος), τον Γάλλο εταίρο Union des Vins Doux de Bordeaux και τους Έλληνες εταίρους, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμένων Καβάλας (KAVALA COOP) και Αγροτικός Συνεταιρισμός Κοινής Γεωργικής Εκμετάλλευσης Άγιος Λουκάς Ράχης Πιερίας.

Χώρες-στόχοι: ΗΠΑ και Καναδάς

Ο προϋπολογισμός του Διαγωνισμού είναι € 4,750,000 μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν είναι οι παρακάτω:

• WP2 – Δημόσιες Σχέσεις

• WP3 – Ιστότοπος, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

• WP4 - Διαφήμιση

• WP5 – Εργαλεία Επικοινωνίας

• WP6 - Εκδηλώσεις (περίπτερα σε εμπορικές εκθέσεις,σεμινάρια και συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B), εκπαιδευτικά ταξίδια, εβδομάδες ειδικών προσφορών εστιατορίων, κ.α.)

• WP7 – Προώθηση στα σημεία πώλησης (POS)

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών είναι 23/05/2020, ώρα 13:00.

Σχετικά αρχεία:

Technical specifications ENG (.pdf)

Annex A and B (.doc)

 

Open procedure for the selection of the implementing body in charge of part of the execution of the information and promotion program targeted to Third countries US and Canada - EU Regulation No. 1144/2014

On May 1st, Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo submitted to the EU Tenders Electronic Daily the tender document for the selection of an implementing body in charge of the execution of the promotional activities part of the program targeted to US and Canada, which will be submitted upon EU Regulation No. 1144/2014 – Call 2020.

Target countries: USA and Canada

Activities to be executed:

Please note that the tender documents are in English (the Italian version can be found on  www.vinidabruzzo.it).

Download:

Technical specifications ENG (.pdf)

Annex A and B (.doc)