Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» ιδρύθηκε το 1978 και καταρχήν λειτούργησε ως διαχειριστική επιτροπή, με σκοπό τη φύτευση ομαδικού κερασώνα. Τη χρονιά 1979-80, σε συνεργασία με τις τοπικές υπηρεσίες της Νομαρχίας, φυτεύτηκε «πιλοτικά» κερασώνας έκτασης 350 στρεμμάτων, δραστηριότητα η οποία βραβεύτηκε από το Υπουργείο Γεωργίας. Το «πείραμα» πέτυχε και με την πάροδο του χρόνου η περιοχή άρχισε να γίνεται γνωστή για το νέο και δυναμικό αυτό προϊόν, για την εξαιρετική ποιότητα και για τον ομαδικό χαρακτήρα της καλλιέργειας. Μέχρι το 1990, τα προϊόντα, 300 έως 450 τόνοι, διατέθηκαν αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή αγορά, συνεισφέροντας έτσι στον τομέα των ελληνικών εξαγωγών.

Το 1991 ιδρύθηκε επίσημα ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ειδικού σκοπού κοινής γεωργικής εκμετάλλευσης «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Ράχης Πιερίας. Το 1994-95, στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader I, κατασκευάστηκε μονάδα διαλογητηρίου/ψυγείου, συνολικής έκτασης 600 τ.μ., με 2 ψυκτικούς θαλάμους χωρητικότητας 200 τόνων. Σήμερα, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ράχης Πιερίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» αριθμεί πάνω από 100 μέλη και η συνολική έκταση που καλλιεργείται με κερασιές είναι περίπου 1.100 στρέμματα.

Το 2007 ο Συνεταιρισμός αναγνωρίστηκε, καταρχήν, ως Ομάδα Παραγωγών με τον διακριτικό τίτλο Ο.Π. «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» Ράχης Πιερίας, με στόχο να υλοποιήσει 4ετές επενδυτικό σχέδιο συνολικού ύψους 3.700.000 €. Το σχέδιο αυτό αφορά στην επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, στον εκσυγχρονισμό των ψυκτικών θαλάμων, στην εγκατάσταση υδροψύκτη (Hydrocooler), στην εγκατάσταση ηλεκτρονικής γραμμής διαλογής των κερασιών κατά μέγεθος και χρώμα (GP Graders/Αυστραλίας), δυναμικότητας 4 τόνων/ώρα. Επίσης, το σχέδιο συμπεριελάμβανε την αντικατάσταση παλιών φυτεύσεων κερασιών και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων προστασίας από την βροχή. Η νέα επένδυση είχε ως αποτέλεσμα τη διατήρηση και βελτίωση της δεδομένης ποιότητας, τη μεγάλη δυνατότητα τυποποίησης των προϊόντων, την καλύτερη οργάνωση, την αύξηση του κύκλου εργασιών του συνεταιρισμού, καθώς και της επισκεψιμότητας του ευλογημένου αυτού τόπου λόγω της λειτουργίας αυτής της πρότυπης μονάδας.