ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Τα κεράσια συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια διαστάσεων 20Χ30 cm & καθαρού βάρους 2,5 kg και διαστάσεων 30Χ40 cm & καθαρού βάρους 5,0 kg.

 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα, κατόπιν ειδικής παραγγελίας, να γίνουν συσκευασίες σε άλλες διαστάσεις ή σε ξυλοκιβώτια.