Ευχές για Πάσχα

30 Απριλίου 2024

«Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος,
τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος,
ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας,
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·
Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι» 

Ευχόμαστε από καρδιάς, το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου
να φέρει στις ψυχές όλων αγάπη, υπομονή και δύναμη. 

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα & Καλή Ανάσταση!

 Το ΔΣ και το προσωπικό του Α.Σ. Ράχης Πιερίας «Ο Άγιος Λουκάς».