Διασφάλιση Ποιότητας

Στόχος του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» είναι η εξασφάλιση της σταθερής υψηλής ποιότητας των προϊόντων, η διαρκής ανάπτυξη των εργασιών και η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Επενδύει συνεχώς σε σύγχρονο εξοπλισμό για τη συνεχή ποιοτική ανάπτυξη και βελτίωση της θέσης των προϊόντων του στην αγορά.

R

Ο συνεταιρισμός από το 2004 εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης και έχει πιστοποιηθεί γι’ αυτό από την TUV HELLAS. Εφαρμόζει συστήματα ποιότητας τόσο στην καλλιέργεια όσο και στην επεξεργασία – τυποποίηση – συντήρηση και εμπορία των προϊόντων του. Τα συστήματα ποιότητας στην καλλιέργεια είναι τα AGRO, GLOBAL G.A.P & GRASP  για τα προϊόντα και τους παραγωγούς και το ISO 22000 για το συσκευαστήριο.

Η ποιότητα αποτελεί για μας προτεραιότητα!