ΡΑΧΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

Η Ράχη βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μέτρων, στα κεντρικά του Νομού Πιερίας, νοτιοδυτικά της Κατερίνης και αποτελεί οικισμό του Δημοτικού Διαμερίσματος Λόφου του Δήμου Πέτρας. Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, είναι χτισμένη πάνω σε μια ράχη ανάμεσα στον Όλυμπο που δεσπόζει στα νότια του χωριού και στα Πιέρια Όρη δυτικά. Ο πληθυσμός του χωριού ανέρχεται στους 523 κατοίκους. Απέχει από την Κατερίνη 14 χιλιόμετρα.

Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται στη γεωργία. Ο τόπος με εγγειοβελτιωτικά έργα κατέστη ιδιαίτερα εύφορος και παραγωγικός, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να παραμένουν όλοι στο χωριό. H Ράχη είναι γνωστή για τις δενδροκομικές της καλλιέργειες και ειδικά της κερασιάς. Υπάρχουν δύο συνεταιριστικές ενώσεις κερασοπαραγωγών, των οποίων τα προϊόντα φτάνουν σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Ο κεντρικός ναός της Ράχης είναι ο Άγιος Λουκάς. Λίγο έξω από το χωριό βρίσκεται και ο ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου υπάρχει και το κοιμητήριο. Στη Ράχη λειτουργεί Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο σε άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις. Μεγάλη δραστηριότητα παρουσιάζει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέων της Ράχης «Τα Πάτρια», με πλούσια εικαστική παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, με τη θεατρική ομάδα «Θέατρο Ράχης» και με Χορευτικό Συγκρότημα. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1977 και τον Οκτώβριο διοργανώνει πολυήμερες εκδηλώσεις για τον πολιούχο του χωριού Άγιο Λουκά, που επίσης λέγονται «Πάτρια». Ο Μορφωτικός και Αθλητικός Όμιλος του χωριού ονομάζεται «Απόλλων Ράχης» και αγωνίζεται στην Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ. Πιερίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Άγιος Λουκάς Ράχης Πιερίας Ο.Π. είναι Συντονιστής του πολυπρογράμματος 101015762 — EU Orchards of Taste που υποβλήθηκε για χρηματοδότηση τον Ιούνιο 2020 στα πλαίσια του Καν (ΕΕ) 1144/2014 και των Καν (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 και της πρόσκλησης AGRI-MULTI-C-2020 σε συνεργασία με τους α) ΑΣ Σπαραγγοπαραγών Νέστου και β) την ASOCIATIA ORGANIZATIA INTERPROFESIONALA NATIONALA PRODCOM LEGUME FRUCTE DIN ROMANIA συνολικού προϋπολογισμού 2.952.562 ευρώ για την προώθηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε τρίτες χώρες (Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία και Ν. Κορέα).

Το πολυπρόγραμμα εγκρίθηκε για χρηματοδότηση σύμφωνα με την Ref. Ares(2020)4845721 - 16/09/2020 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία έναρξης του προγράμματος την 01.01.2021 και διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.<
Για την υλοποίηση των δράσεων του έργου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.695.282 ευρώ ο Συντονιστής διενεργεί Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή εκτελεστικού(ών) οργανισμού(ών) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Το προς ανάθεση έργο περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα και οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 11η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Συντονιστή – Ράχη Πιερίας 60100. Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους, στα γραφεία του Συντονιστή.

Το πλήρες τεύχος διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στις ιστοσελίδες www.kerasiarachis.gr, www.asnestos.gr και www.oipalegumefructe.ro. Υπεύθυνος Επικοινωνίας Δημήτριος Ντούρος . +23510 98711, e-mail: info@kerasiarachis.gr Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ο τρόπος υποβολής προσφορών και αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και των δράσεων προς ανάθεση περιγράφονται στο τεύχος διαγωνισμού. Διάρκεια ισχύς προσφορών δύο (2) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

------