Αναζήτηση Προσωπικού

26 Απριλίου 2021

Οι αιτήσεις εργασίας έχουν ξεκινήσει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν στον συνεταιρισμό ή συμπληρώσουν τη φόρμα που επισυνάπτεται και να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο παρακάτω e-mail: logistirio@kerasiarachis.gr

Φόρμα Αίτησης Εργασίας