Εκκαθαρίσεις

22 Δεκεμβρίου 2021

Παρακαλούνται τα μέλη της ΟΠ του ΑΣ Ράχης “Ο Άγιος Λουκάς” να προσέλθουν στα γραφεία του συνεταιρισμού για να παραλάβουν τις εκκαθαρίσεις τους.

Το ΔΣ