Αιτήσεις Εργασίας 2022

3 Φεβρουαρίου 2022

Οι αιτήσεις εργασίας για το 2022 έχουν ξεκινήσει. Μπορείτε να κάνετε αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συνεταιρισμού είτε συμπληρώνοντας την αίτηση και στέλνοντας τη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο logistirio@kerasiarachis.gr.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη είναι τα εξής:

  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία ΑΜΚΑ
  • Φωτοτυπία Αριθμού Μητρώου Ασφαλιζομένου ΟΓΑ/ΙΚΑ
  • Φωτοτυπία ΑΦΜ
  • Πιστοποιητικό Υγείας (Δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη χωρίς την προσκόμιση αυτού)
  • Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης αποκλειστικά ΠΕΙΡΑΙΩΣ με πρώτο δικαιούχο τον αιτούντα

Σε περίπτωση άλλης υπηκοότητας θα χρειαστεί επίσης:

  • Φωτοτυπία διαβατηρίου ( 1η σελίδα & σελίδα με άδεια εργασίας)
  • Άδεια διαμονής
  • Φωτοτυπία από το TAXIS την καρτέλα με τα στοιχεία φυσικού προσώπου
  • Ονοματεπώνυμο μητέρας και πατέρα εργαζομένου

Μπορείτε να βρείτε την αίτηση εργασίας στον σύνδεσμο παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ