Ευχές για Πάσχα

18 Απριλίου 2022

«Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι»

Ευχόμαστε από καρδιάς, το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου να φέρει στις ψυχές όλων αγάπη, υπομονή και δύναμη.

Καλή Μεγάλη Εβδομάδα & Καλή Ανάσταση

         Το ΔΣ και το προσωπικό του Α.Σ. Ράχης Πιερίας «Ο Άγιος Λουκάς»