Προκήρυξη σύμβασης έργου – Fruit 24

Προκήρυξη Σύμβασης Fruit24: It is always the right time to eat fruit and vegetables!

Αναθέτοντες APO CONERPO SCA (APO CONERPO) Via Bruno Tosarelli, 155 40055 Villanova di Castenaso (Bologna) +39 051 781837 info@apoconerpo.com και για λογαριασμό του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ) Ράχη Πιερίας, 60150 Ελλάδα +30 23510 98711 info@kerasiarachis.gr
Υπεύθυνοι επικοινωνίας κ. Sandro Scorza (sandro.scorza@apoconerpo.com),
κα. Καλλιόπη Ντούρου (info@kerasiarachis.gr)
Αρ. Αναφοράς 01-03.2023 Fruit24: It is always the right time to eat fruit and vegetables!
Αντικείμενο Υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της Συμφωνίας Επιχορήγησης 101095465 — Fruit24 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Έρευνας (REA), και των Αναθετόντων δυνάμει των εξουσιών που ανατίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 3.767.309 ευρώ χωρίς ΦΠΑ σε δύο τμήματα Τμήμα 1 (APO CONERPO) με εκτιμώμενη αξία2.314.259 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Τμήμα 2 (Άγιος Λουκάς) με εκτιμώμενη αξία 1.453.050 (χωρίς ΦΠΑ
Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση (80%) – ίδια συμμετοχή των ΑναΘετόντων (20%)
Τύπος Διαδικασίας Ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιών
Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης τιμής ποιότητας
Τρόπος και τόπος παραλαβής των εγγράφων Χωρίς χρέωση στις ιστοσελίδες των Αναθετόντων
https://apoconerpo.com https://kerasiarachis.gr
Προθεσμίες για την υποβολή σχολίων / ερωτήσεων / προτάσεων.
Αποστολή απαντήσεων από τους Αναθέτοντες
– Πέντε(5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορώ
– Τρεις (3) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Πέμπτη 16/05/2023 στις 14:00
Τόπος υποβολής των προσφορών Στην έδρα του κύριου Αναθέτοντος. Via Bruno Tosarelli, n. 155 – 40055 – Villanova di Castenaso (Bologna), Italy
Ισχύ προσφορών Δύο (2)μήνες αρχής γενομένης από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Γλώσσα υποβολής των προσφορών Αγγλική
Εκτιμώμενη ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων Δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφή συμβάσεων Τριάντα(30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών
Τόπος προσφοράς των υπηρεσιών Ιταλία / Ελλάδα / Γερμανία / Ισπανία
Διάρκεια της σύμβασης 36 μήνες από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της Συμφωνίας Επιχορήγησης

LAST UPDATE

It is possible to postpone the presentation of the participation guarantee (ANNEX A – Tender Guarantee) until 23 May at 17.00 – Italian local time.

With the exception of the deadline for the presentation of the guarantee for participation ( ANNEX A – Tender Guarantee), the deadline for the presentation of the offer complete in all its parts will not be modified, remaining unchanged at Tuesday 16/05/2023 by 14:00.

No later than Tuesday 16/05/2023 at 2:00 p.m., those tenderers who do not submit the guarantee for participation in the tender (ANNEX A – Tender Guarantee) must submit a communication issued by the credit or insurance institution in which said institution with a note addressed to the attention of APO CONERPO SCA (APO CONERPO) certifies that

– the bidder has submitted a request to the financial institution________ to obtain the release of the bid guarantee

– that the financial institution __________ is currently processing the request submitted by the bidder___________ for the release of the bid guarantee.

Failure on the part of APO CONERPO SCA (APO CONERPO) to receive said attestation by 2.00 p.m. on Tuesday 16/05/2023 shall render the Bid Guarantee Dossier incomplete.

 In the event of an award, failure to send the guarantee ( ANNEX A – Tender Guarantee) by 23 May at 5 p.m. shall result in the automatic exclusion of the tenderer.

Tender Specifications