Προκήρυξη θέσης εργασίας μέσω του προγράμματος Μέτρο 16-electrowaf

3 Ιουλίου 2023

Ο Α.Σ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» επιθυμεί να προσλάβει εργάτη γης για να απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο για χρονικό διάστημα 22 ημερών.

Περιγραφή θέσης :
Το εργατικό προσωπικό θα αναλάβει, με την καθοδήγηση των επιστημόνων από τις συμμετέχουσες εταιρείες και τους ερευνητικούς φορείς, την προετοιμασία του αγρού για την εγκατάσταση της καλλιέργειας, όλες τις αγρονομικές φροντίδες (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, συγκομιδή, δειγματοληψίες κτλ) καθώς και οποιεσδήποτε εφαρμογές και επεμβάσεις που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο του έργου.

Αποστολή βιογραφικών στο logistirio@kerasiarachis.gr με θέμα στο email ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ_ΜΕΤΡΟ 16.