Διαγωνισμός Φωτογραφίας – Ανθισμένες Κερασιές

27 Μαρτίου 2024

 

Όροι Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ) και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ράχης  «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» στο πλαίσιο της δράσης «Ανθισμένες Κερασιές της Πιερίας» που τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να γίνει ευρύτερα γνωστή η πολυδιάστατη σημασία και η ομορφιά των Ανθισμένων Κερασιών της Πιερίας.

 1. Το περιεχόμενο των συμμετοχών πρέπει να ανταποκρίνεται στο θέμα και το πνεύμα του διαγωνισμού, με άξονα τους ανθισμένους κερασώνες της Πιερίας που αποτελούν πηγή έμπνευσης για δημιουργικές φωτογραφίες.
 2. Οι συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν σε όποια περιοχή του νομού Πιερίας  επιθυμούν και με τις φωτογραφίες τους να αποτυπώσουν την φυσική ομορφιά των κερασώνων, να περιδιαβούν με το φακό τους τις εκτάσεις, τα μονοπάτια και τις διάφορες διαδρομές και να σταθούν στο φυσικό πλούτο, τη χλωρίδα, την πανίδα,  εντάσσοντας πιθανά και την ανθρώπινη παρουσία, ως ζώσα συνιστώσα.
 3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται ως και τις 11 Απριλίου 2024 23:59
 4. Δικαίωμα συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν σε όλους όσους κατοικούν στην Ελλάδα κι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
 5. Αν ο συμμετέχοντας είναι κάτω των 18 ετών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ του γονέα ή κηδεμόνα του με την οποία επιτρέπουν την  αποστολή των φωτογραφιών για τον διαγωνισμό, χωρίς άλλη έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντος και χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος, την γνωστοποίηση του ονοματεπωνύμου του ανηλίκου συμμετέχοντα καθώς και την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του παρόντος διαγωνισμού.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό με έως πέντε (5) φωτογραφίες ο κάθε ένας.
 7. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό με φωτογραφίες που έχουν τύχει Βράβευσης σε άλλους ελληνικούς ή διεθνείς διαγωνισμούς ως την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού. Βράβευση σε τρίτο διαγωνισμό μετά την έναρξη του παρόντος διαγωνισμού και πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με ταυτόσημο φωτογραφικό υλικό, θεμελιώνει υποχρέωση στον συμμετέχοντα να γνωστοποιήσει τη βράβευση αυτή στους διοργανωτές και να εξαιρεθεί από την κρίση.
 8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό και με δικές τους φωτογραφίες αρχείου.
 9. Οι φωτογραφίες πρέπει να υποβληθούν σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:info@kerasiarachis.gr. Θα γίνονται δεκτές φωτογραφίες σε μορφή αρχείου JPΕG μέγιστου μεγέθους ως  1Megabyte. Κατά τη αποστολή του e-mail θα πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του φωτογράφου, τα στοιχεία επικοινωνίας του καθώς και να παρέχεται πληροφόρηση για την ακριβή τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε κάθε λήψη.
 10. Τα φωτογραφικά έργα πρέπει οπωσδήποτε να ανήκουν κατά πλήρη πατρότητα στον συμμετέχοντα. Με την υποβολή της συμμετοχής, αυτόματα ο συμμετέχων δηλώνει ότι τα έργα είναι πρωτότυπα, αποτελούν αποκλειστικά δικό του δημιούργημα στο σύνολο των απεικονιζόμενων σε κάθε φωτογραφία στοιχείων, δεν αποτελούν αντικείμενο σύνθεσης όπου έστω και εν μέρει έχουν χρησιμοποιηθεί φωτογραφικά στοιχεία ανήκοντα σε τρίτους, δεν έχουν εκχωρηθεί τα περιουσιακά δικαιώματα κάθε φωτογραφίας σε τρίτο και ότι ο υποβάλλων διατηρεί γενικώς το πλήρες ηθικό και περιουσιακό δικαίωμα επί αυτών.
 11. Αποκλείεται πλήρως η συμμετοχή με έργα τρίτων επί των οποίων ο συμμετέχων έχει προβεί σε ψηφιακή ή αναλογική επεξεργασία, σύνθεση, κολλάζ ή άλλη αλλοίωση ή επέμβαση. Στην περίπτωση που αποδειχθεί -έστω εκ των υστέρων και ακόμη και μερική-πατρότητα άλλου δημιουργού και όχι του συμμετέχοντος, οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία απολύτως αστική ή ποινική ευθύνη, όντες σε κάθε περίπτωση καλόπιστοι τρίτοι. Ο συμμετέχων ρητώς αναλαμβάνει την ευθύνη για την ανωτέρω παράβαση του όρου, ενώ ταυτόχρονα αποκλείεται από το διαγωνισμό.
 12. Τα έργα κάθε συμμετέχοντος μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ευρύτερη δημοσιοποίηση και επικοινωνιακή προώθηση του διαγωνισμού και των σκοπών του, από τους διοργανωτές, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, χωρίς άλλη έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντος και χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αμοιβής του συμμετέχοντος και πάντα με τη δημοσίευση του ονόματος του δημιουργού.
 13. Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: έως 11 Απριλίου 2024.
 14. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Κυριακή 14 Απριλίου 2024 κατά της διάρκεια της δράσης.
 15. Η ημερομηνία υποβολής συμμετοχής αποδεικνύεται από τα ψηφιακά δεδομένα αποστολής του e-mail.
 16. Κριτική επιτροπή: Θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από ένα εκπρόσωπο του ΠΟΤΑΠ, ένα εκπρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού και έναν φωτογράφο αναγνωρισμένου κύρους που θα επιλεγεί από τους διοργανωτές.
 17. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική, δεν απαιτεί αιτιολογία και επ’ αυτής δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη εξώδικη ή δικαστική διεκδίκηση.
 18. Όσο αφορά τα βραβεία του διαγωνισμού θα βραβευθούν οι πέντε  (5) πρώτοι νικητές με ειδικό βραβείο.
 19. Οι φωτογραφίες που θα αποσταλούν θα εκτεθούν διαδικτυακά σε virtual gallery ή φυσική έκθεση που θα δημιουργηθεί για το διαγωνισμό, είτε φέτος, είτε το 2025, χωρίς να απαιτείται άλλη έγκριση ή να θεμελιώνεται δικαίωμα άλλης αμοιβής του συμμετέχοντος και πάντα με την ανάρτηση και αναφορά του ονόματος του δημιουργού.
 20. Τα καλύτερα έργα -που θα αναδειχθούν με γνωμοδότηση της κριτικής επιτροπής-ενδεχομένως θα παρουσιαστούν σε ειδικό λεύκωμα ή άλλη παρεμφερή έκδοση που θα διατίθεται δωρεάν από το διοργανωτή, χωρίς να απαιτείται άλλη έγκριση ή να θεμελιώνεται δικαίωμα άλλης αμοιβής του συμμετέχοντος και πάντα με τη δημοσίευση του ονόματος του δημιουργού. Τα έργα της έκθεσης και του λευκώματος δεν συμπίπτουν αναγκαστικά.
 21. Οι διοργανωτές του φωτογραφικού διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ανακαλέσουν ή ματαιώσουν τελείως το διαγωνισμό, να τον παρατείνουν ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες του χωρίς ειδική αιτιολόγηση και χωρίς να θεμελιώνεται οποιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση ή διεκδίκηση εκ μέρους των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε προπαρασκευαστικό στάδιο δεν θα γίνει καμία περαιτέρω χρήση των φωτογραφιών που τυχόν έχουν παραληφθεί από τον διοργανωτή.
 22. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απεικονίζουν τον φυσικό κόσμο με τρόπο δημιουργικό και ταυτόχρονα ειλικρινή. Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να εξαπατούν το κοινό ή να προσπαθούν να αποκρύψουν ή να παραμορφώσουν την πραγματικότητα της φύσης.
 23. Οι συμμετέχοντες φέρουν ακέραιη την ευθύνη συμμόρφωσης με το σύνολο της εγχώριας και διεθνούς νομοθεσίας και την εξασφάλιση των αδειών που ενδεχομένως να απαιτούνται (στις περιπτώσεις απεικόνισης ανθρώπων, αυτό περιλαμβάνει τη συναίνεσή τους) για τις φωτογραφίες που θα υποβάλουν στον διαγωνισμό.
 24. Οι διοργανωτές επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος σε περίπτωση που τεκμηριωθεί, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε στιγμή, ότι οποιαδήποτε φωτογραφία ελήφθη κατά παράβαση των προαναφερθέντων κανόνων δεοντολογίας ή της εγχώριας ή διεθνούς νομοθεσίας.
 25. Η παραβίαση των κανόνων δεοντολογίας συνιστά παραβίαση των Όρων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από αυτόν.
 26. Αυτή και μόνη συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη και αυτοδίκαιη αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων, η δε παραβίασή τους συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος.