Ανακοίνωση για αποζημιώσεις

Ανακοίνωση για αποζημιώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήμερα, 20/03/2023, τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 11/06/2022 στις καλλιέργειες παραγωγών της Δ/Τ.Κ ΛΟΦΟΥ. Τα πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση των...