Προκήρυξη θέσης εργασίας μέσω του προγράμματος Μέτρο 16-electrowaf

Προκήρυξη θέσης εργασίας μέσω του προγράμματος Μέτρο 16-electrowaf

Ο Α.Σ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ» στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής...